Reparasjon av steinsprutskader

Vær proaktiv på steinsprutskader

Steinsprutskader som ikke er for store kan repareres og kostnadene ved dette dekker forsikrings-selskapene fullt ut. Det er viktig å komme med skadene så tidlig som mulig for å oppnå best resultat og for å unngå at skaden sprekker ut.

Personvern